SILA CARI DI SINI!

Google

Tuesday, February 3, 2009

ROKOK HARAMKAH HUKUMNYA? ABU MUHAMAD

Merokok Adalah Termasuk Perbuatan Buruk [Khabaits]
Banyak Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist yang diadopsi oleh buku ini, untuk mendudukan persoalanpersoalan yang terkait dengan masalah rokok. Tentunya juga mengundang silat pikir, karena mertokok itu sudah menjadi darah daging bagi yang telah larut dalam kenikmatan.
Buku ini memandang bahwa perilaku merokok itu termasuk khabaits [perbuatan buruk]. Hal yang demikian ini tidak akan dibantah kecualai oleh orang-orang yang sombong. Oleh karena itu, semua orang tidak akan rela apabila salah seorang dari anak-anaknya ada yang merokok, bahkan semua merasa berkewajiban melarang mereka untuk merokok.
Firman yang diapo oleh buku ini:
"..menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang khabaits [yang buruk..." [al-A'raf: 157]
[]
"...Dan janganlah kamu membunuh diri-mu...[an-Nisa':29]
[]
"...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan [janganlah kamu berbuat kejahatan]....[al-Baqarah: 195]
[]
‘…dan janganlah kamu menghabur-hamburkan [harta]-mu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan…”[al-Isra’: 26-27]
[]

...Tentunya masih banyak firman yang diadopsi, serta beberapa hadist, namun tidak terposting semuannya
Data buku
JUDUL ASLI: Kayfa Tardha an Yudkhidna Fiii Hadratika
PENULIS: Abu Muhammad bin Ismail ar-Ramiih
PENERJEMAH: M.Shaimuri Muslish
PENERBIT: Darul Hamiimy-Riyadh
PENERBIT [INDONESIA]: Gema Insani
Jakarta : Jl. Kalibata Utara II. No. 84 Jakarta 12740. Telp, 021-7984391
Depok: Jl. Ir Juanda Depok 16418. Telp: 021 7708891. E-mail: gipnet@indosat,net,id. http:// http://www.gamainsani.co.id/
ISBN: 979-561-519-X
TEBAL: 96 hlm: 12 cm
CETAKAN: 1998

No comments: