SILA CARI DI SINI!

Google

Thursday, June 19, 2008

GHULAM AHMAD, TERNYATA PENULIS PRODUKTIF


Melihat umurnya, Ahmadiyah tergolong sudah masuk wilayah abad. Hingga saat ini banyak orang yang ikut dijalurnya. Dapat dibayangkan kemampuan tumbuh kembangnya keyakinan ini. Sejak kelahirannya telah berhadapan dengan pertentangan pikiran, dan pergumulan retorika yang tiada reda, berbagai argumentasi telah saling bereaksi, dan mereaksi, namun kegigihan bertahan hingga saat ini. Mirza Ghulam Ahmad, seorang-orang yang lahir di Qadian ini, adalah pencetus Ahmadiya. Ghulan Ahmad, wafat pada tanggal 26 Mei 1908 di Lahore, dimakamkan di tanah kelahirannya Qadian. Hingga saat buah pikirnya ini masih dijadikan anutan oleh ribuan orang
Disadari atau tidak bahwa sebuah pemikiran itu secara terus menerus tumbuh dan tak beringsut, karena naluri manusia itu selalu ingin mempertahankan keyakinannya.
Kenyataan menunjukkan bahwa pergolakan pemikiran di ranah ini telah terjadi sejak dulu, mulai dari pemikiran hingga hukuman matipun terjadi. Beberapa contoh kejadian yang menimpa tokoh pemikir muslim, seperti al-Hallaj di tiang gantungan oleh penguasa, karena paham yang dimiliki, yakni paham “wihdat al-wujud-nya”. Abu hanifah pendiri madzab Hanafi, dicambuk dan dipaksa untuk meminum racun karena menolak jabatan sebagai qadhi[hakim] yang ditawarkan oleh khalifah al- Mansur. Dan masih banyak lagi yang menimpa pemikira muslim lainnya.
Bagaimana dengan Mirza Ghulam Ahmad, adalah seorang-orang yang saat itu dianggap menyimpang karena pemikirannya tidak pararel dengan pemikir muslim lainnya. Bahkan pada tahun 1903 salah seorang muridnya bernama Sahibda Abdullatif dirajam oleh para mullah di Afganistan, kerena ia dituduh telah murtad keluar dari islam setelah menerima pendakwaan Ghulam Ahmad sebagai “Masih” dan “Mahdi” yang dijanjikan kedatangannya di akhir zaman Muhammad.
Sepeninggal Ghulam Ahmad tahun 1908, jika dihitung hingga kini telah mencapai 100 tahun, tapi mengapa hingga saat ini pikiran-pikirannya masih menuansai beberapa orang di belahan dunia? Ternyata Mirza Ghulan Ahmad adalah sosok manusia yang gemar menulis buku, bahkan pernah pula menerbitkan sebuah majalah. Tidak hanya gemar, namun sangat produktif, bisa dibayangkan bahwa zaman itu ada seorang-orang yang mampu membuat buku hingga bilangan puluhan.
Warung ini mengkais informasi dari sebuah buku terbitan LKIS Yogyakarta, berkaitan dengan kegemaran Ghulan Ahmad, yakni menerbitkan buku.
Detail Buku.
JUDUL: Ghulam Ahmad – Jihad Tanpa Kekerasan
PENULIS : Asep Burhanudin
PENERBIT: PT LKIS Yogyakarta Salakan Baru No. 1 Sewon Bantul. Jl. Parang Tritis Km, 4.4. Yogyakarta. Telp: [0274] 387194, 7472110. E-mail: elkis@indosat.net.id
CETAKAN: I September 2005
HALAMAN: xvi + 204 halaman; 12 x 18 cm
ISBN: 979-98451-48-1
Buku-buku yang pernah di tulis Mirza Ghulam Akhmad:
 1. Barahin-e-Ahmadiya [1880M]
 2. Purani Tahrirain (tulisan-tulisan lama) [1899M]
 3. Surma Chasme Arya (Cela Bagi Kaum Arya)
 4. Shahna-e-Hag (Battalion Kebenaran)
 5. Sabz Ishtihar (Selebaran Hijau) [1888M]
 6. Fath al-Isalam (Kemenangan Islam) [1891]
 7. Tauzih-e-Maram (Penjelasan Maksud/Tujuan) [1891M]
 8. Izalah Auham (Memperbaiki Beberapa Naskah Kesalahpahaman)[1891M]
 9. Mubahisa Ludhiana (Debat Ludhiana) [1891M]
 10. Mubahisa Delhi (DEbat Delhi] [1891M]
 11. Asmani Faisala (Keputusan Samawi) [1892M]
 12. Nisham-e-Asmani Syahadatul Mulhimin (tanda-Tanda Langit, Kesaksian Para Penerima Ilham (1892M]
 13. Aainai-e-Kamalate Islam (Cermin kesempurnaan Islam) [1892]
 14. Barakat ad-Du’a (Berkat-berkat Doa0 [1893M]
 15. Hujjatul Islam (Dalil-dalil Islam) [1893M]
 16. Sachai ka Izhar (Pernyataan Kebenaran) [1893M]
 17. Jang-e-Muqaddas (Peperangan Suci) [1893M]
 18. Syahadah Al-Quran (Kesaksian Quran) [1893M]
 19. Tohfa-e Bagdad (hadiah Dari Bagdad) [1893M]
 20. Karamat ash-Shadiqin (Mujizat-Mukjizat Orang Benar)
 21. Hamamat al-Bushsra (Merpati Kabar Baik)
 22. Nur al-Haqq (Cahaya Kebenaran) [1894M]
 23. Itman al-Hujjah (Menyempurnakan Dalil-dalil) [1894M]
 24. Sirr al-Khilafah (Rahasia Khilafah) [1894M]
 25. Anwar al-Islam (Cahaya Islam) [1894M]
 26. Minan ar-Rahim (Hadiah-hadiah Allah Yang Maha Pengasih) [1915M]
 27. Zia-ul-Hag (Cahaya Kebenaran) [1895M]
 28. Nur Al-Quran (Cahaya Al-Quran) [1895M]
 29. Mi’yar al-Madzahib [1895M]
 30. Arya Dharma (Agma Arya) [1895M]
 31. Sut Bachan (Perkataan yang Benar)
 32. Islam Ushul ki Philosophi (Filsafat Ajaran Islam) [1897M]
 33. Anjam-e-Atham (Akhir Riwayat Atham) [1896M]
 34. Siraj-e-Munir (Lentera Yang Terang) [1897M]
 35. Istifta (Menyakan Masalah Agama) [1897M]
 36. Hujhatullah (Dalil-dalil Allah) [1897M]
 37. Tohfa-e-Qadalshara (Bingkisan untuk Ratu) [1897M]
 38. Sirajuddin isaai ke Char Sawalon ka Jawab (Empat Pertanyaan Sirajuddin dan Jawabannya)[1897M]
 39. Kitab al-Bariyya (Buku tentang Rician Pembebasan) [1896M]
 40. Al-Balagh (Penyampaian Pesan) [1897M]
 41. Dharurat al-Iman (Kebutuhan Danya Iman) [1897M]
 42. Najm al-Huda (Bintang Penuntun) [1898M]
 43. Raaz-e-Haqiqat (Rahasia Kebenaran) [1898M]
 44. Kasyful Ghita (Menyibak Tirai) [1898M]
 45. Ayyam-e-Sulh (Hari-hari Kedamaian) [1899M]
 46. Haqiqh al-Mahdi (Hakikat Imam Mahdi) [1899M]
 47. Masih Hindustan Mein (al-Masih di India) [1896]
 48. Sitara-e-Qaisharah (Bintang Sang Ratu) [1889M]
 49. Triyaq al-Qulub (Penyejuk Hati) [1899M]
 50. Tohfa-e-Ghaznaviyya (Bingkisan untuk Para Ghaznavi) [1900M]
 51. Roidad –e-Jalsa-e-Dua (Saat-saat Pertemuan Doa) [1900M]
 52. Khutbah Ilhamiyyah (Khubah Yang Diilhami) [1900M]
 53. Lujjat an-Nur (lautan Cahaya) [1900M]
 54. Government Angrezi aur Jihad (Pemerintahan Inggris dan Jihad) [1900M]
 55. Tohfa-e-Golarhviyya (Bingkisan untuk Golarhvi) [1900M]
 56. Arba’in Li Itmani Hujjati ala al Mukhalifin (Empat Puluh Brosur) [1900M]
 57. I’jaz al-Masih (Mukjizat al-Masih) [1901M]
 58. Ek Ghalati ka Izala (Memperbaiki Kesalahan) [1901M]
 59. Dafy’ al-bala’ wa Mi’yar Al-Ahl al- Isthifa (Menangkal Bala dan Kriteria Orang-orang Pilihan) [1902M]
 60. al-Huda wa Tashirat li Man yara (Penutupan dan Penjelasan Bagi yang Membuka Mata) 1902M]
 61. Nuzul al-Masih (Kedatangan al_masih) [1902M]
 62. Kisthi-e-Nuh (bahtera Nuh) [1902M]
 63. Tohfatan Nadwa (Bingkisan Untuk Sebuah Perkumpulan) [1902M]
 64. Ijaz-e-Ahmadi (Mujizat Ahmadi) [1902M]
 65. Review Ber Mahabisa Batalwi Wa Chakralwi (Ulangan Debat dengan Batalwi dan Chakralwi) [1902M]
 66. Mawahib ar-Rahman (Allah Yang Maha Rahman ) [1903M}
 67. Naseem-e-Dawat (Himbauan ayang Menyejukan) [1903M]
 68. Sanatan Dharm (Sanata Dharma)[1903M]
 69. Tadzkirah asy-Syahadatain (Kisah Dua Orang Sahid) [1903M]
 70. Sirat al-Abdal (Karakteristik Orang-orang Suci) [1903M]
 71. Islam Aur Is Mulk ke Dusrey (Islam dan Agama-agama Lain di Negeri Ini) [1904M]
 72. Islam (Islam) [1904M]
 73. Lecture Ludhiana (Khutbah Ludhiana) [1905M]
 74. Al-Washiyat (Wasiat) [1905M]
 75. Chasma-e-Masihi (Sumber-sumber Agama Kristen) [1906M]
 76. Tajalliyat-e-Ilahiyya (Penampakan Kebesaran Tuhan) [1922M]
 77. Qadian ke Arya aur Ham (Kaum Arya Qadian dan Kami) [ 1907M]
 78. Haqiqat al-Wahyi (Hakikat Wahyu) [1907M]
 79. Chasma-e-Marifat (Sumber-sumber Kesadaran Atas Tuhan) [1908M]
 80. Paiham-e-Sulh (Pesan Kedamaian)(1908M]

No comments: