SILA CARI DI SINI!

Google

Wednesday, January 28, 2009

ROKOK HARAM -ABDUL KARIM MUHAMMAD NASHR

DALIL-DALIL ROKOK HARAM
Untuk meyakinkan bahwa rokok itu haram, buku ini memuat beberapa pendapat Para Fuquha, antara lain dukungan dukungan anti rokok.
Sekitar 18 Ulama Hanafi yang mengharamkan Rokok,
Sekitar 11 Ulama Safi'i yang mengharamkan Rokok,
Sekitar 6 Ulama Hadramaut
Sekitar 13 Ulama Maliki yang mengharamkan Rokok
dan Sekitar 12 Ulama Hambali yang mengharamkan Rokok.
Rupanya untuk lebih meningkatkan kepatuhan agar seorang-orang yakin jika rokok itu haram, buku ini juga melansir pendapat Ulama dan Fuqaha Modern, diantaranya Rektor Al-Azhar, hingga Para Guru Besar Universitas Islam yang ada di penjuru dunia.
Selengkapnya bab yang dibahas buku ini antara lain:
  1. Pendapat Para Fuqaha Terdahulu Mengenai Hukum Rokok [ Madzah Hanafi; Madzhab Safi'i; Maszhab Hanbali dan Madzhab Ibadhi]
  2. Penemuan Mengenai Bahaya Rokok Pada Zaman Modern
  3. Dali Para Ulama dan Fuqahaatsa Haramnya Rokok
  4. Arti Kata Mukhaddir dan Mufattir secarta istilah
  5. Zat-zat Beracun Yang Terkandung Di Dalam Tembakau
  6. Penyakit-Penyakit Yang disebabkan Oleh Rokok
  7. Perokok Rawan Terkena Radiasi Atomik
  8. Dampak Asap Rokok Orang lain
  9. Para Ulama dan Fuqaha yang mengharamkan rokok
  10. Tips Bagi Yang ingin Terbebas Dari Rokok
Data buku
JUDUL:Rokok Haram
PENULIS: Abdul Karim Myuhammad Nasr
PENERJEMAH: Ahmad Nur Kholis
PENERBIT: Sapen GK I No.514 RT 28 RW 08 Yogyakarta 55221 Telp. 0274-546414. E-mail: citra_risalah@yahoo.com
CETAKAN: I Sya'ban 1429 H/Agustus 2008
ISBN: 978-979-3752-22-8
TEBAL: viii+116; 10,2 x 14,5 cm

No comments: